• FAKTY ZWIĄZKOWE NR 4 (158) 12 IV 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Plan zatrudnienia na 2022 rok, Kampania sprawozdawczo – wyborcza 2022, Spotkanie z przedstawicielami HR, Zmiany na stanowiskach, Wyższa dopłata do posiłków zwolniona ze składek ZUS, 50 lat temu rozpoczęła się budowa huty, Waloryzacja świadczeń ze względu na płeć, Komunikat MPKZP, Zmiana wysokości płacy minimalnej, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 3 (157) 17 III 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Porozumienie płacowe przyjęte bez entuzjazmu, Dodatkowe świadczenie na święta wielkanocne, Posiedzenie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych, Przedłużony czas składania wniosków na bonus covidowy, Koniec obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, Porozumienie płacowe w HK Woda, Apel Prezydium OPZZ o pomoc dla Ukrainy, Zmiany w Radzie Nadzorczej, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 2 (156) 18 II 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Porozumienie płacowe na 2022 rok uzgodnione, Od 1 marca nowy program ubezpieczeniowy dla Pracowników ArcelorMittal Poland, Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych, Wysoka waloryzacja emerytur w 2022 roku, Wzrost wynagrodzeń w Consensus Company w 2022 roku, Przedłużenie terminu składania wniosków na bonus za szczepienia, Konsultacje ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 1 (155) 26 I 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Bonus za szczepienia dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, Od 1 stycznia obowiązuje nowy Regulamin ZFŚS, Porozumienie łagodzące społeczne skutki restrukturyzacji w AMP, Bonus za szczepienia dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych cd. ze str.1, Nowy Program grupowego ubezpieczenia dla pracowników AMP, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 10 (154) 15 XII 2021

  W najnowszych Faktach Związkowych: W drodze do porozumienia?, Jacek Zub laureatem Diamentu OPZZ w kategorii „Najlepszy związkowiec”, Nowe narzędzie do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Nowy Regulamin Wynagradzania pracowników AMBCOE, Nagrody motywacyjne w Consensus Company, Doliczanie składek związkowych, Zmiany na stanowiskach, ŚDTKŚS: Pomoc socjalna, Upominek na święta, Dni ...