• FAKTY ZWIĄZKOWE NR 7 (161) 27 VII 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: 40 rocznica powstania MZZP AM DG, Dodatkowa nagroda dla pracowników spółki, Paweł Szot przewodniczącym zarządu wydziałowego w Zakładzie Stalownia, Jak wygenerować potwierdzenie urlopu na potrzeby ZFŚS, Poprawne parkowanie, Druga część bonusu covidowego, Zagrożenia dla polskiego hutnictwa, Wybory uzupełniające do Społecznej Inspekcji ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 6 (160) 29 VI 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Nie ma ostatecznej odpowiedzi pracodawcy, Kampania sprawozdawczo-wyborcza dobiegła końca, Związkowcy zapłacą niższy podatek, Z posiedzenie Zarządu: O bieżących sprawach firmy, Pracodawca przekaże dodatkowe środki na ZFŚS, Portal pracowniczy MyHRPortal już działa, ŚDTKŚS: Pomoc finansowa dla pracowników, Bałtycka wyprawa, Wycieczka dla prymusów. Pobierz ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 5 (159) 18 V 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Wybrano zarządy wydziałowe i delegatów na konferencję, Nagroda EBITDA w maksymalnej wysokości, Z posiedzenia Zarządu: O bieżącej sytuacji w ArcelorMittal Poland, Wniosek o wypłacenie drugiej części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej w 2022 roku, Opieka medyczna dla pracowników AMP, bez maseczek na terenie AMP, piknik hutniczy 2022, Walne zebranie sprawozdawcze: ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 4 (158) 12 IV 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Plan zatrudnienia na 2022 rok, Kampania sprawozdawczo – wyborcza 2022, Spotkanie z przedstawicielami HR, Zmiany na stanowiskach, Wyższa dopłata do posiłków zwolniona ze składek ZUS, 50 lat temu rozpoczęła się budowa huty, Waloryzacja świadczeń ze względu na płeć, Komunikat MPKZP, Zmiana wysokości płacy minimalnej, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 3 (157) 17 III 2022

  W najnowszych Faktach Związkowych: Porozumienie płacowe przyjęte bez entuzjazmu, Dodatkowe świadczenie na święta wielkanocne, Posiedzenie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych, Przedłużony czas składania wniosków na bonus covidowy, Koniec obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, Porozumienie płacowe w HK Woda, Apel Prezydium OPZZ o pomoc dla Ukrainy, Zmiany w Radzie Nadzorczej, ...