Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Nie zaakceptujemy działań naruszających istniejące miejsca pracy, Jednym z naszych celów - transparentny dialog ze stroną społeczną, Wystąpienia gości i delegatów, Organizacje związkowe wystąpiły do pracodawcy o podwyżki płac w 2020 roku, Projekt zmian w zapisach ZUZP budzi sprzeciw, OPZZ ma nowego przewodniczącego, Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem, Zapraszamy na Biesiadę

25 września na spotkaniu Zespołu Centralnego organizacje związkowe działające w naszej firmie przekazały pracodawcy swoje stanowisko odnośnie wzrostu płac w ArcelorMittal Poland i spółkach w 2020 roku oraz pisma  dotyczące przekazania informacji o sytuacji ekonomicznej ArcerMittal Poland oraz odpisu na ZFŚS na rok 2019.

Poniżej publikujemy ich treść.

por1

por2

por3

23 września odbyła się I Konferencja Sprawozdawcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Delegaci podsumowali działalność Związku i organów statutowych w okresie od poprzedniej konferencji. Udzielono absolutorium Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2018/2019 oraz przyjęto uchwałę określającą zadania na najbliższy rok.

Zapraszamy do galerii.

UCHWAŁA

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Projekt rewolicyjnych zmian w zapisach ZUZP cd., Ustawa o rekompensatach za cenę energii podpisana, Sprawy związwkowe załatwiamy od poniedziałku do czwartku, Wkrótce konferencja sprawozdawcza, Nowelizacja Kodeksu pracy, Spotkamy się na marszobiegu, Wybory nowego przewodniczącego OPZZ, WYPOCZYNEK Darłówko, Ratujemy życie Olafa, WYPOCZYNEK MURZASICHLE - Andrzejki, Opel na preferencyjnych warunkach.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Wyłączenie pieca bezterminowo odroczone, Pracownicy ZEN Serwis w strukturach MZZP AM DG, Opel na preferencyjnych warunkach, Zmiany na stanowiskach, Wyższe emerytury w 2020 roku, Konferencja sprawozdawcza tuż, tuż, Z Interim do dąbrowskich walcowni, Pomoc dla potrzebujących, Porady prawne w innych godzinach, WYPOCZYNEK Darłówko, Oferta GETIN BANK.

 

Wkładka do FZ 127 do pobrania tu.

Przedstawiciele MZZP AM DG prowadzą negocjacje dotyczące współpracy z firmą Opel. Wkrótce członkowie naszego Związku będą mogli kupić lub wypożyczyć samochód tej marki na preferencyjnych warunkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u Adama Wdowiaka tel. 32 776 93 52.

Po proteście zorganizowanym przez organizacje związkowe, Zarząd ArcelorMittal Poland podjął decyzję o bezterminowym odroczeniu planowanego we wrześniu zatrzymania wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale naszej firmy.

Decyzja ta została podjęta 25 lipca po spotkaniu prezesa Geerta Verbeecka z przedstawicielami sześciu największych organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland. Kierownictwo spółki postanowiło jeszcze raz przeanalizować sytuację rynkową związaną z zapotrzebowaniem na stal.

W związku z tym zapowiedziana na 22 sierpnia akcja protestacyjna w Krakowie zostaje odwołana.

demonstracja hutn 2019 04324 lipca ponad 1000 pracowników ArcelorMittal Poland wzięło udział w pikiecie w obronie swoich miejsc pracy, domagając się wycofania decyzji o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale naszej firmy. Hutników z ArcelorMittal Poland wsparli koledzy z największych hutniczych central związkowych w Polsce, a także przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, OPZZ oraz Regionu Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ „Solidarność”. Po zakończeniu pikiety protestujący przekazali Zarządowi spółki petycję ze swoimi żądaniami, czego efektem jest jutrzejsze (25 lipca) spotkanie z Zarządem. Kolejną akcję protestacyjną związkowcy zapowiedzieli na 22 sierpnia w Krakowie. Zapraszamy do galerii.

Pismo organizacji związkowych ArcelorMittal Poland do prezesa Zarządu Geerta Verbeecka dotyczący wycofania się z decyzji o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w Krakowie.  

list Geerta 1

list Geerta 2

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Związkowcy protestują c.d., Bezpieczeństwo pod czujnym okiem komisji, Obowiązki pracodawcy w czasie upałów, Z posiedzenia Rady OPZZ, Pomoc socjalna dla potrzebujących, Drugi termin składania wniosków o pożyczkę mieszkaniową, Wycieczka dla prymusów, WYPOCZYNEK Darłówko

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Bedzie wsparcie dla przemysłu energochłonnego, Nagroda wakacyjna dla pracowników spółki UNIMED, Nowe wnioski na świadczenie statutowe cd., Menifestowali w Berlinie, Zmiany w usawie o związkach zawodowych, Pozostały niezapomniane wrażenia, Wycieczka dla prymusów.