• FAKTY ZWIĄZKOWE NR 5 (149) 27 V 2021

  W najnowszych Faktach Związkowych: Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy podpisany, Wypoczynek nad Bałtykiem Superoferta dla członków MZZP AM DG, Porozumienie płacowe na rok 2021, Rada ds. Społecznych w sprawie emerytur stażowych, Komisja przyznała pożyczki mieszkaniowe, OPZZ proponuje: Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku co najmniej 500zł ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 4 (148) 27 IV 2021

  W najnowszych Faktach Związkowych: Porozumienie łagodzące społeczne skutki wynikające z restrukturyzacji w AMP, Nowy schemat organizacyjny HR, IKE czy ZUS – co wybrać?, ZUZP: Bez porozumienia w najważniejszych kwestiach, Dyrektor personalna pożegnała się z firmą, GKŚS: Dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, “Mały Hutnik”, Program rehabilitacji procovidowej, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 3 (147) 31 III 2021

  W najnowszych Faktach Związkowych: Negocjacje nadal w toku, Zdalna obsługa funduszu socjalnego, Pracownicy znajdą zatrudnienie w ArcelorMittal Poland i spółkach zależnych, Dodatkowe świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy, Negocjacje nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy, Zebranie sprawozdawcze odwołane ŚDTKŚS: Pomoc finansowa dla potrzebujących, Przepustki na wjazd ważne ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 2 (146) 3 III 2021

  W najnowszych Faktach Związkowych: Zmarł prezes Stalprofilu Jerzy Bernhard, ArcelorMittal Poland przejmuje część Huty Kościuszko, Co z dodatkowym świadczeniem na święta? Frederik Van De Velde nowym zastępcą dyrektora generalnego, Badania profilaktyczne dla pracowników okręgu śląsko-dąbrowskiego, Audyty w trzeciej fali pandemii, ZUZP: Końca negocjacji nie widać, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 1 (145) 3 II 2021

  W najnowszych Faktach Związkowych: To był wyjątkowy i trudny rok, Nowy społeczny inspektor pracy w spółce HK Woda, ŚDTKŚS: Sprawy organizacyjne i pożyczki mieszkaniowe, Regulamin ZFŚS na rok 2021 wdrożony decyzją pracodawcy, Stanisław Ból dyrektorem Relacji Pracowniczych, Dodatek zmianowy i nocny w 2021 roku, Dni wolne w ArcelorMittal Poland ...