„Mały Hutnik” i nagroda EBITDA

0
260

Zgodnie z Porozumieniem Płacowym na rok 2024 i zapisami Układu Zakładowego, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, tj. 9 maja  zostanie dodatkowo wypłacona kwota w łącznej wysokości 1040,40 zł na każdego uprawnionego do jej otrzymania pracownika.

Na tę kwotę składają się  tzw. „Mały Hutnik” w wysokości 600,40 zł i nagroda z  tytułu osiągnięcia wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące roku  w wysokości 440 zł.

Uprawnionymi do otrzymania dodatków są osoby, które w przypadku nagrody EBITDA – są pracownikami spółki objętymi Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 1 maja 2024 roku. W przypadku tzw. Małego Hutnika – są zatrudnieni w spółce nie krócej niż 12 miesięcy i otrzymają wynagrodzenie w dniu wypłaty Małego Hutnika – tj. 9 maja 2024 roku.