Hutnicy apelują do premiera Donalda Tuska

0
521

Spotkanie branży hutniczej w dąbrowskiej hucie

Trudna sytuacja w hutnictwie i innych sektorach energochłonnych była tematem spotkania przedstawicieli hutnictwa z politykami, które odbyło się 23 stycznia w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland. Inicjatorem spotkania był MZZP AM DG i Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Jego efektem było przyjęcie apelu do rządu o powołanie międzyresortowego zespołu ds. przemysłów energochłonnych.
W spotkaniu uczestniczyli szefowie największych firm hutniczych, prezesi Stefan Dzienniak i Mirosław Motyka, reprezentujący Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Henryk Orczykowski, prezes spółki Stalprofil, Bartosz Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ, Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Piotr Kursatzky, przewodniczący Okręgu Śląskiego FZZ MiH. ArcelorMittal Poland reprezentowali: Wojciech Koszuta, dyrektor generalny, Czesław Sikorski, wiceprezes Zarządu, Stanisław Ból, dyrektor personalny, Aleksandra Kania, dyrektor ds. współpracy z instytucjami państwowymi i strategicznymi partnerami, Sylwia Winiarek, dyrektor Biura Komunikacji.
Uczestnicy spotkania dyskutowali o kondycji przemysłu stalowego w Polsce, która zdaniem ekspertów przypomina lata 50. ubiegłego stulecia. Ubiegłoroczne wyniki są najgorszymi od przystąpienia Polski do UE. W debacie, o tym jakiego wsparcia oczekują od państwa i w jakich branżach widzą perspektywy wzrostu głos zabrali m.in. wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, europoseł Marek Balt (Komisja ochrony środowiska), poseł z województwa śląskiego Przemysław Witek, prezes Wojciech Więcławik z CMC Poland sp. z o.o. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych, m. in, z czeskiej Huty Trzyniec.
Efektem spotkania było przyjęcie apelu do rządu RP, w którym przedstawiciele branży hutniczej wnoszą o powołanie międzyresortowego zespołu ds. przemysłów energochłonnych.

Apel Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej skierowano do premiera Donalda Tuska oraz do szefów resortów: aktywów państwowych, przemysłu, rozwoju i technologii, infrastruktury oraz klimatu i środowiska.
„Uczestnicy spotkania uznali za pilną potrzebę zaalarmowanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w temacie materializujących się zagrożeń dla naszych zakładów i w efekcie dla całej polskiej gospodarki.
W szczególności zwrócono uwagę, że trudna sytuacja rynkowa krajowych hut jest następstwem postępującego w ostatnich latach kryzysu w Europie, u którego przyczyn leżą przede wszystkim ekonomiczne następstwa rosyjskiej agresji i innych globalnych zawirowań. Zwrócono uwagę, iż zakłady hutnicze i około hutnicze muszą się mierzyć ze znaczącym spadkiem popytu oraz agresywnymi działaniami rynkowymi hut spoza Polski (zarówno w odniesieniu do dostaw gotowych produktów, jak i nasilającego się wywozu złomu stalowego z Polski), a to wszystko odbywa się w warunkach szczególnie wysokich dla krajowych przedsiębiorstw kosztów energii i jej nośników.
O ile w 2022 roku sytuacja do pewnego stopnia łagodzona była nadzwyczajnym i – jak się okazało – chwilowym wzrostem popytu na wyroby stalowe i produkty innych przemysłów energochłonnych wynikającym z zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw, zaś w 2023 roku przemysł wsparty został krajowymi programami opartymi na unijnych Tymczasowych Ramach Kryzysowych, o tyle obecny 2024 rok i kolejne lata muszą wywoływać słuszne obawy branż energochłonnych.
Jako wspólną odpowiedzialność Państwa Polskiego, pracodawców i pracowników hutnictwa uznano uczynienie wszystkiego co możliwe, aby w tym burzliwym czasie ochronić krajowe zakłady i pracowników.
Mając to na względzie zaapelowano do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie międzyresortowego zespołu, który we współpracy z przemysłem energochłonnym podejmie kompleksowe i pilne działania na rzecz zabezpieczenia funkcjonowania, a w dalszym horyzoncie czasowym, rozwoju krajowego przemysłu energochłonnego, będącego fundamentem rozwoju gospodarczego w XXI wieku. Podkreślono, że tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi dobrej woli hutnictwo może oprzeć się nadchodzącym zagrożeniom i pokazać Europie oraz światu siłę, żywotność i charakter polskiej gospodarki”.