Adam Wdowiak nowym przewodniczącym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

0
1338

26 września odbyła się Konferencja Sprawozdawcza-Wyborcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Najważniejszym punktem obrad były wybory władz Związku XI kadencji.

W wyniku głosowania nowym przewodniczącym MZZP AM DG na kolejną czteroletnią kadencję został Adam Wdowiak, dotychczas pełniący funkcję wiceprzewodniczącego ds. socjalnych i BHP. Zastąpił on Jacka Zuba, który po 31 latach pełnienia funkcji przewodniczącego Związku przeszedł na emeryturę. Wybrano 35-osobowy skład Zarządu Związku oraz 7-osobową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Jacek Wormuth.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ, Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, reprezentujący ArcelorMittal Poland: Agnieszka Kukla, dyrektor kadr, płac i dialogu społecznego, Stanisław Ból, dyrektor personalny, Cezary Koziński, główny specjalista dialogu społecznego oraz Henryk Orczykowski, prezes spółki Stalprofil, Barbara Rejdak-Libura, prezes spółki Consensus Company, redaktor Przemysław Szwagierczak z „Magazynu Hutniczego”.

Relacja z przebiegu konferencji w najbliższym wydaniu „Faktów Związkowych”.