I Konferencja Sprawozdawcza XI kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza

0
537

25 września odbyła się I Konferencja Sprawozdawcza XI kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza. Delegaci podsumowali działalność Związku i organów statutowych w okresie od poprzedniej konferencji. Udzielono absolutorium Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku oraz przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku.
Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Bożena Borowiec – wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, Piotr Ostrowski – przewodniczący OPZZ, Mirosław Grzybek – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, Piotr Kursatzky – przewodniczący Okręgu Śląskiego FZZ MiH, reprezentujący ArcelorMittal Poland: Agnieszka Kukla – dyrektor kadr, płac i dialogu społecznego, Stanisław Ból – dyrektor personalny, Cezary Koziński – główny specjalista dialogu społecznego oraz Henryk Orczykowski – prezes spółki Stalprofil, Barbara Rejdak-Libura – prezes spółki Consensus Company, redaktor Przemysław Szwagierczak z „Magazynu Hutniczego”.
Przewodniczący Adam Wdowiak przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w minionym roku. Delegaci mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom.
Relacja z Konferencji w najbliższym wydaniu „Faktów związkowych”.