Diament OPZZ dla naszego Związku

0
698

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz czwarty przyznało nagrody w konkursie „Diamenty OPZZ”. Jednym z laureatów w kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 osób” został Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.
Kapituła, w skład której wchodzą przewodniczący siedmiu Rad Branż OPZZ i dwóch przedstawicieli Rady OPZZ, wyłoniła laureatów w czterech kategoriach: Najlepszy związkowiec, Najlepszy pracodawca, Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 osób, Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 osób.
„Diamenty OPZZ” zostały wręczone 23 listopada br. w Warszawie podczas ostatniego posiedzenia Rady OPZZ w kadencji 2018-2022. Nagrodę z rąk Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego OPZZ odebrał Adam Wdowiak, przewodniczący naszego Związku.
„Diamenty OPZZ” przyznawane są od 2019 roku. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowości oraz organizacji zaangażowanych w pracę związkową. Ważną ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają o przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczne warunki pracy i płacy oraz szanują dialog społeczny. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, należących do organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz pracodawców, u których te organizacje działają
Wszystkim członkom naszego Związku serdecznie gratulujemy!