Konferencja Sprawozdawcza KEiR za okres 2018r - 2019r odbędzie się 03.04.2019r o godz.11-ej w Bud. Związkowym - sala konferenc.