ZARZĄD MZZ PAM DG X KADENCJI NA LATA 2018- 2022

Jacek Zub 

przewodniczący

Mirosław Cerazy

Wiceprzewodniczący ds. zatrudnienia i płac,

Adam Wdowiak

 Wiceprzewodniczący ds. BHP i spraw socjalnych,

Grażyna Kowalewska

Skarbnik