ZARZĄD MZZP AM DG X KADENCJI NA LATA 2018-2022

Jacek Zub 

przewodniczący

Mirosław Cerazy

wiceprzewodniczący
ds. zatrudnienia i płac

Adam Wdowiak

 wiceprzewodniczący ds. BHP
i spraw socjalnych