III Konferencja Sprawozdawcza X kadencji MZZP AM DG

0
1301

27 września odbyła się III Konferencja Sprawozdawcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Delegaci podsumowali działalność Związku i organów statutowych w okresie od poprzedniej konferencji. Udzielono absolutorium Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2020/2021 oraz przyjęto uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej i związanej z tym zmiany w statucie Związku.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Agnieszka Kukla, dyrektor kadr, płac i dialogu społecznego, Stanisław Ból, dyrektor zatrudnienia i relacji pracowniczych, Cezary Koziński, główny specjalista dialogu społecznego, Henryk Orczykowski, prezes spółki Stalprofil, Marek Grabiński, prezes Unitech 1 oraz Przemysław Szwagierczak z „Magazynu Hutniczego”.

Podczas konferencji delegaci mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom. Na pytania dotyczące spraw płacowych oraz alokacji wewnętrznej pracowników w naszej firmie odpowiadał Stanisław Ból.

Relacja z III Konferencji Sprawozdawczej X kadencji w najbliższym wydaniu „Faktów związkowych”.