POROZUMIENIE z dnia 05.05. 2021r. zawarte na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP S.A.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2021.
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW ArcelorMittal Poland S.A. Maj 2021

Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrurestrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

Porozumienie przedstawicieli ARCELORMITTAL POLAND S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w 2017.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.