Porozumienie przedstawicieli ARCELORMITTAL POLAND S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w 2017.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.