Porozumienie przedstawicieli ARCELORMITTAL POLAND S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w 2017.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.

Porozumienie w sprawie zasad zmiany systemu pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z dnia 28.05.2013r.

Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarzadzeniem nr 8/2008 DG w sprawie “Wprowadzenia Regulaminu Pracy ArcelorMittal Poland S.A.”

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Zwiazkowymi Spólki w zakresie wzrostu plac w roku 2013

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Zwiazkowymi Spólki w zakresie wzrostu plac w roku 2014