Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki  w zakresie wzrostu płac w roku 2024.

Porozumienie przedstawicieli P.U.W. HKW Sp. z o.o. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2024.

Porozumienie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2024.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2024.

Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników w okresie gorącego postoju baterii koksowniczej w Krakowie

Porozumienie ws. Zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2023.

Porozumienie przedstawicieli P.U.W. HKW Sp. z o.o. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki
w zakresie wzrostu płac w roku 2023.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki
w zakresie wzrostu płac w roku 2023.

Porozumienie w sprawie zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji
Porozumienie przedstawicieli P.U.W. HKW Sp. z o.o. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2022.
Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2022.
POROZUMIENIE zawarte na okoliczność podpisania protokołu dodatkowego nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników P.U.W. HKW Sp. z o.o.
POROZUMIENIE z dnia 31.05.2021r. zawarte na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 12 projekt z dnia 07.06.2021 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Spółka z o.o.
Porozumienie w zakresie wzrostu płac w 2021, zmian wysokości dodatku zmianowego, dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz nagród dodatkowych
Porozumienie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2021
POROZUMIENIE z dnia 31.05. 2021r. zawarte na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
POROZUMIENIE zawarte na okoliczność podpisania protokołu dodatkowego nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników P.U.W. HKW Sp. z o.o.

POROZUMIENIE z dnia 05.05. 2021r. zawarte na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP S.A.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2021.
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW ArcelorMittal Poland S.A. Maj 2021

Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrurestrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

Porozumienie przedstawicieli ARCELORMITTAL POLAND S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w 2017.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.