Prostujemy nieścisłości

0
158

W ostatnim wydaniu „Faktów związkowych” (nr 3/2024) w artykule „Hutnicy o problemach branży”, a dokładnie w przytoczonym w tym tekście piśmie skierowanym do minister przemysłu, wkradł się błąd dotyczący sytuacji krakowskiej koksowni.

Zdanie Krakowski oddział AMP, gdzie w wyniku likwidacji koksowni zwolniono ok. 300 pracowników, a produkcję rur przeniesiono poza Polskę – nie jest zgodne z prawdą. Powinno ono brzmieć: Krakowski oddział AMP, gdzie w wyniku okresowego wstrzymania pracy koksowni (postój gorący), ponad 200 pracowników musiało znaleźć czasowe zatrudnienie w innych obszarach Spółki.

Jednocześnie producent rur w Krakowie – Spółka ArcelorMittal Tubular Product zakończyła swoją działalność, a produkcja rur kontynuowana jest w innych zakładach poza Polską.

 Za powstałe nieścisłości serdecznie przepraszamy!