Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

OFERTA SPECJALNA

Oferta promocyjna dla wstępujących po raz pierwszy do naszej organizacji związkowej.

WIĘCEJ INFORMACJI 

FOZ


OPZZ


Zapraszamy do lektury najnowszego numery Faktów Związkowych, w których przeczytasz o: Wystąpienie przewodniczącego Jacka Zuba, Wystąpienie Dyrektor Personalnej, Uchwała, Dyskusja delegatów, Wystąpienie Wiesławy Taranowskiej OPZZ, Nie tylko handel i usługi, Dodatkowe świadczenie, Zachęcamy do szczepienia się przeciwko grypie, Zapraszamy dzieci na Spotkanie z Świętym Mikołajem, Zapraszamy na Biesiadę, Oferta dla Ciebie, CDO, Relaks z krzyżówką nr 18.

Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland i podpisane po niniejszym stanowiskiem oświadczają, że są zbulwersowane szkalującymi związki zawodowe stwierdzeniami Dyrektora Personalnego Pani Moniki Roznerskiej, zawartymi w wywiadzie jaki ukazał się w sieci intranetowej ArcelorMittal pt." Tysiące hutników czekają na uzgodnienia".

Stwierdzamy, że zawarte w nim wypowiedzi nie odnoszą się w sposób merytoryczny do podniesionych przez Związki Zawodowe bardzo ważnych i wciąż narastających problemów społecznych, jak również nie wyjaśniają ich, a tym samym nie rozwiązują. Są one jednocześnie w wielu miejscach nieprawdziwe, nierzetelne i nieuczciwe. Potwierdzają one natomiast świadome łamanie przez ArcelorMittal Poland przepisów polskiego prawa, lekceważenie i nierealizowanie wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy, porozumień społecznych, zasad prowadzenia efektywnego i merytorycznego dialogu społecznego, będąc przy tym ukierunkowane tylko i wyłącznie na podważanie wizerunku związków zawodowych wśród pracowników ArcelorMittal Poland. W efekcie bulwersujące i nieodpowiedzialne publiczne wypowiedzi Dyrektora Personalnego zaostrzyły konflikt społeczny i bardzo ograniczyły możliwości jego kompromisowego zakończenia.

Organizacje Związkowe stojąc ustawowo na straży przestrzegania polskiego prawa pracy nigdy nie zgodzą się na bezprawie lub stosowanie nieokreślonego prawa korporacyjnego ArcelorMittal. Traktując odpowiedzialnie swoją rolę w zakładzie pracy, przekazaliśmy Pracodawcy stanowiska w których wskazaliśmy konkretne i wymagające natychmiastowego rozwiązania problemy występujące w naszej firmie oraz zaproponowaliśmy sposoby ich rozwiązania. I nad nimi trzeba się pochylić, im poświęcić czas i energię, a nie trwonić ją na jałowe medialne dyskusje, czy też dyrektorskie "lansowanie się", ponieważ naszym wspólnym obowiązkiem jest rozwiązanie problemów i dokonanie uzgodnień, na które rzeczywiście czekają tysiące pracowników ArcelorMittal Poland.

Wobec powyższego ponownie wzywamy Pracodawcę - ArcelorMittal Poland do odstąpienia od bezprawnych i jednostronnych działań oraz powrotu do rzeczywistego dialogu społecznego" w atmosferze współpracy" a nie dyktatu i powszechnie obecnie stosowanej metody faktów dokonanych.

Podpisali przewodniczący organizacji związkowych: Jacek Zub MZZ PAM DG, Jerzy Goiński MOZ NSZZ Solidarność AMP DG, Marek Nanuś Hutnik MZZ PAMP DG, Krzysztof Wójcik NSZZ PAMP, Władysław Kielian MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków, Eugeniusz Hlek KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska Kraków.

W najnowszych faktach: Różnimy się w opiniach, Jesienne przeglądy warunków pracy, Ministerstwo nie widzi konieczności zmiany, ale my widzimy, Jaki będzie Regulamin ZFŚS na rok 2017?, OPZZ zaprasza do dyskusji, Relaks z krzyżówką nr 16, Zmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland SA

W najnowszych faktach: "W lipcu owocnie w spółkach, Zmiany w ubezpieczeniach od nowego roku, Sprostowanie, Życzymy sukcesów w nauce, FHZZ do Minister Elżbiety Rafalskiej, Pomoc z Funduszu, Darłówko, Reklaks z krzyżówką, CDO24, Ogłoszenie."

najnowszych FaktachObrady Zarządu przed wakacjami, Czerwiec w spółkach zaowocował podwyżkami, Kontrola zwolnień lekarskich, Problemy powtarzają się, Karty przedpłacone odwieszone, Amlux wyeliminowany, Rząd zrealizował oczekiwanie OPZZ, 500+ nie podniesie dochodu.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru FZ. Wbieżącym numrze: Porozumienie płacowe i budżet, Pogłębili wiedzę prawną, Przedłużono termin, Rozpoczęto negocjacje w spółkach, Szwajcaria jest piękna, Mistrzowskie wędkowanie na jubileusz, Festyn odwalony, szału nie było, Mistrzowska forma, WYPOCZYNEK, Wycieczka dla prymusów

 

19 maja parafowano dokument Porozumienie przedstawicieli ArcelorMIttal Poland z organizacjami związkowymi w zakresie wzrostu płac w 2016 roku.

 

 

 Strony uzgadniają dokonanie w roku 2016 zmian płacowych. Najważniejsze postanowienia.

- Z dniem 1 maja wzrost płac zasadniczych o 100 zł.

- Nagroda uzupełniająca jednorazowa w wys. 4- krotności podwyżki, wypłacona z wynagrodzeniem za maj.

- Mogą zostać uruchomione środki na indywidualny wzrost płac w ramach harmonizacji zasad wynagradzania.

- Zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12. 2018r.

- Roczna nagroda - 1000 zł wypłacona w dwóch ratach po 500 zł z wypłatą za czerwiec i sierpień.

- Nagroda 300zł pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wyniku EBIDTA wypłacona wraz z wypłatą za listopad.

- Zwiększenie z obecnych 100 do 150 ilości pracowników nie objętych ZUZP.

- Z dniem 01.01.2017r.wdrożenie w ramach Grupowego Ubezpieczenia typ "P"

Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna Standard, finansowanego przez pracodawcę.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Faktów Związkowych: Zebrania sprawozdawcze, Z optymizmem, To nie była dobra zmiana, Komunikat, Federacja podsumowała rok, Do Wojewody Śląskiego, WIPRO chce rozmawiać, W Grupie Serwisowej jak w komedii, Relaks z krzyżówką.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Faktów Związkowych. W bieżącym numerze m.in.: Nadal nie ma porozumienia, Zmiana firmy sprzątającej, W sprawach socjalnych decyduje Komisja, Fundacja zaprasza na badania, 10 Dzień Bezpieczeństwa, Dni otwarte w ArcelorMittal Poland, Piknik na Dzień Hutnika, Relaks z krzyżówką.

Właśnie ukazał się numer 74 Faktów Związkowych. Zapraszamy do lektury. W bieżącym numerze: Nadal czekamy, Zarząd MZZP AM DG, Reorganizacja GU 61 rozpoczęła się, Trzeba przez to przejść, Regulaminu należy przestrzegać, W interesie hutnictwa, Parking już bezpieczny, W opinii Central Związków Zawodowych.

Właśnie ukazał się numer 73 Faktów Związkowych. Zapraszamy do lektury. W bieżącym numerze: Negocjacje trwają, Teraz nowe okulary co 5 lat, Stare i nowe wnioski, Zadecyduje komisja, Piłka w grze, Trzy nagrody, Relaks z krzyżówką.

Już są najnowsze Fakty Związkowe nr 72 a w nich: Czekamy na decyzje Zarząd MZZP AM DG, Zebrania sprawozdawcze, Nagrody jubileuszowe w formie rzeczowej, Projekt ustawy o pomocy państwa, Kasa na topie, W trosce o przyszłość hutnictwa.