Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

OFERTA SPECJALNA

Oferta promocyjna dla wstępujących po raz pierwszy do naszej organizacji związkowej.

WIĘCEJ INFORMACJI 

FOZ


OPZZ


W najnowszych faktach: "W lipcu owocnie w spółkach, Zmiany w ubezpieczeniach od nowego roku, Sprostowanie, Życzymy sukcesów w nauce, FHZZ do Minister Elżbiety Rafalskiej, Pomoc z Funduszu, Darłówko, Reklaks z krzyżówką, CDO24, Ogłoszenie."

najnowszych FaktachObrady Zarządu przed wakacjami, Czerwiec w spółkach zaowocował podwyżkami, Kontrola zwolnień lekarskich, Problemy powtarzają się, Karty przedpłacone odwieszone, Amlux wyeliminowany, Rząd zrealizował oczekiwanie OPZZ, 500+ nie podniesie dochodu.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru FZ. Wbieżącym numrze: Porozumienie płacowe i budżet, Pogłębili wiedzę prawną, Przedłużono termin, Rozpoczęto negocjacje w spółkach, Szwajcaria jest piękna, Mistrzowskie wędkowanie na jubileusz, Festyn odwalony, szału nie było, Mistrzowska forma, WYPOCZYNEK, Wycieczka dla prymusów

 

19 maja parafowano dokument Porozumienie przedstawicieli ArcelorMIttal Poland z organizacjami związkowymi w zakresie wzrostu płac w 2016 roku.

 

 

 Strony uzgadniają dokonanie w roku 2016 zmian płacowych. Najważniejsze postanowienia.

- Z dniem 1 maja wzrost płac zasadniczych o 100 zł.

- Nagroda uzupełniająca jednorazowa w wys. 4- krotności podwyżki, wypłacona z wynagrodzeniem za maj.

- Mogą zostać uruchomione środki na indywidualny wzrost płac w ramach harmonizacji zasad wynagradzania.

- Zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12. 2018r.

- Roczna nagroda - 1000 zł wypłacona w dwóch ratach po 500 zł z wypłatą za czerwiec i sierpień.

- Nagroda 300zł pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wyniku EBIDTA wypłacona wraz z wypłatą za listopad.

- Zwiększenie z obecnych 100 do 150 ilości pracowników nie objętych ZUZP.

- Z dniem 01.01.2017r.wdrożenie w ramach Grupowego Ubezpieczenia typ "P"

Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna Standard, finansowanego przez pracodawcę.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Faktów Związkowych: Zebrania sprawozdawcze, Z optymizmem, To nie była dobra zmiana, Komunikat, Federacja podsumowała rok, Do Wojewody Śląskiego, WIPRO chce rozmawiać, W Grupie Serwisowej jak w komedii, Relaks z krzyżówką.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Faktów Związkowych. W bieżącym numerze m.in.: Nadal nie ma porozumienia, Zmiana firmy sprzątającej, W sprawach socjalnych decyduje Komisja, Fundacja zaprasza na badania, 10 Dzień Bezpieczeństwa, Dni otwarte w ArcelorMittal Poland, Piknik na Dzień Hutnika, Relaks z krzyżówką.

Właśnie ukazał się numer 74 Faktów Związkowych. Zapraszamy do lektury. W bieżącym numerze: Nadal czekamy, Zarząd MZZP AM DG, Reorganizacja GU 61 rozpoczęła się, Trzeba przez to przejść, Regulaminu należy przestrzegać, W interesie hutnictwa, Parking już bezpieczny, W opinii Central Związków Zawodowych.

Właśnie ukazał się numer 73 Faktów Związkowych. Zapraszamy do lektury. W bieżącym numerze: Negocjacje trwają, Teraz nowe okulary co 5 lat, Stare i nowe wnioski, Zadecyduje komisja, Piłka w grze, Trzy nagrody, Relaks z krzyżówką.

Już są najnowsze Fakty Związkowe nr 72 a w nich: Czekamy na decyzje Zarząd MZZP AM DG, Zebrania sprawozdawcze, Nagrody jubileuszowe w formie rzeczowej, Projekt ustawy o pomocy państwa, Kasa na topie, W trosce o przyszłość hutnictwa.

Ukazał się 71 numer Faktów Związkowych a w nich: Brak postępu w negocjacjach, Manifestacja w Brukseli, Czarne chmury nad GU, perspektywa nowej restrukturyzacji, Odpowiedź zgrzyta. Odnośnie negocjacji płacowych, Bufet na stalowni czynny 7 dni, ZFŚS. Uzdrowiska czekają, Fundacja Ochrony Zdrowia, TAMEH Polska. E Zwolnienia i dni wolne, Promocja przedłużona do 31.12.2016, Relaks z krzyżówką nr 11. ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

Zapraszamy do lektury najnowszego numery Faktów Związkowych (70). W bieżącym numerze: W 12 wykupione, Zapowiada się czas wytężonej pracy, Trzymajmy się faktów, Ochrona pracownika przed zimą, Pomoc socjalna regulaminowa, OPZZ - Kolejny projekt rządowy, XI Halowy Turniej Hutników w Piłce Nożnej, Kolejna brama zamknięta, Zapraszamy do Berna stolicy Szwajcarii.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi Faktami Związkowymi. W tym numerze: Podtrzymanie swoich stanowisk, Refleksje na przełomie roku, Tylko do celów wykonywanej pracy, Wyczulenie na bezpieczeństwo, Nowy dyrektor BHP, Kierunki działań OPZZ po wyborach parlamentarnych 2015 roku, Projekt 500zł na dziecko, Mistrz mistrzów, Relaks z krzyżówką nr 10

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Faktów Zwiazkowych a w nim m.in: Święty Mikołaj wśród dzieci, Bliżej życia, Pracodawca się nie kwapi, Oby nie było takiej potrzeby, Dokładnie o posiłkach i napojach, Rok 2015 - Kalendarium wydarzeń, Relaks z krzyżówką.