Tag: zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych

  • Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych

    455
    0
    Spółka Consensus przypomina, że zgodnie z zawartym ze stroną społeczną aneksem do Porozumienia Okołoukładowego z dniem 1 marca 2022 roku podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych jest złożenie do 24 lutego 2022 roku oświadczenia wyrażającego zgodę pracownika na potrącanie z listy płac ...