Tag: pracownicy ArcelorMittal Poland

  • Dodatkowe świadczenie na święta

    270
    0
    Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie pieniężne na święta Bożego Narodzenia. Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie: – ...