Tag: płace

 • Negocjacje płacowe w Consensus Company

  474
  0
  Podczas dwóch spotkań zarządu i dyrekcji Consensus Company Sp. z o.o. z działającymi w niej organizacjami związkowymi, które odbyły się 4 i 9 lutego, rozmawiano na temat podwyżki płac dla pracowników spółki w 2021 roku. Porozumienie płacowe na rok 2021 ...
 • Podwyżki płac w Unimedzie

  428
  0
  Pracownicy spółki UNIMED otrzymają 120 zł brutto tytułem podwyżki płac w 2021 roku. Zostanie im także wypłacona premia skumulowana za rok 2020. Porozumienie płacowe zostało zawarte 3 lutego br. Pracownicy spółki pozostający w zatrudnieniu na dzień 31 ...
 • Trwają negocjacje ZUZP i prace nad taryfikatorem

  597
  0
  Trwają negocjacje dotyczące zapisów nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland. Równolegle pracuje zespół ds. taryfikatora. Negocjacje odbywają się w cyklu cotygodniowym. Podczas wrześniowych spotkań negocjacyjnych, które odbyły się 14 i 21 września ...
 • Porozumienie „postojowe” podpisane

  1765
  0
  Reprezentujący ArcelorMittal Poland: Monika Roznerska, Stanisław Ból i Cezary Koziński oraz reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe działające w naszej firmie: ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., MZZP ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza i NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., 29 ...
 • Paski papierowe wstrzymane do odwołania

  758
  0
  Z powodu epidemii koronawirusa wstrzymane jest wydawanie pasków papierowych. Obecnie pracownicy mogą otrzymywać paski płacowe tylko drogą elektroniczną. Osoby, które nie zdecydują się na formę elektroniczną, dostaną paski papierowe dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia COVID-19. Jeśli pracownik ...
 • Mały Hutnik 2020

  1143
  0
  Odpowiadając na pytania pracowników informujemy, że propozycje pracodawcy dotyczące zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy nie są w tej chwili omawiane. W związku z tym wszystkie składniki wynagrodzenia (w tym tzw. „Mały Hutnik” ) będą wypłacone w terminie. Nagroda tzw. „Mały Hutnik” będzie ...