Tag: Fakty Związkowe

 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 7 (161) 27 VII 2022

  7630
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: 40 rocznica powstania MZZP AM DG, Dodatkowa nagroda dla pracowników spółki, Paweł Szot przewodniczącym zarządu wydziałowego w Zakładzie Stalownia, Jak wygenerować potwierdzenie urlopu na potrzeby ZFŚS, Poprawne parkowanie, Druga część bonusu covidowego, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 6 (160) 29 VI 2022

  7722
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Nie ma ostatecznej odpowiedzi pracodawcy, Kampania sprawozdawczo-wyborcza dobiegła końca, Związkowcy zapłacą niższy podatek, Z posiedzenie Zarządu: O bieżących sprawach firmy, Pracodawca przekaże dodatkowe środki na ZFŚS, Portal pracowniczy MyHRPortal już działa, ŚDTKŚS: Pomoc finansowa ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 5 (159) 18 V 2022

  7396
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Wybrano zarządy wydziałowe i delegatów na konferencję, Nagroda EBITDA w maksymalnej wysokości, Z posiedzenia Zarządu: O bieżącej sytuacji w ArcelorMittal Poland, Wniosek o wypłacenie drugiej części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej w 2022 roku, Opieka medyczna dla pracowników AMP, bez maseczek ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 4 (158) 12 IV 2022

  7179
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Plan zatrudnienia na 2022 rok, Kampania sprawozdawczo – wyborcza 2022, Spotkanie z przedstawicielami HR, Zmiany na stanowiskach, Wyższa dopłata do posiłków zwolniona ze składek ZUS, 50 lat temu rozpoczęła się budowa huty, Waloryzacja świadczeń ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 3 (157) 17 III 2022

  6914
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Porozumienie płacowe przyjęte bez entuzjazmu, Dodatkowe świadczenie na święta wielkanocne, Posiedzenie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych, Przedłużony czas składania wniosków na bonus covidowy, Koniec obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, Porozumienie płacowe w HK Woda, Apel ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 2 (156) 18 II 2022

  6706
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Porozumienie płacowe na 2022 rok uzgodnione, Od 1 marca nowy program ubezpieczeniowy dla Pracowników ArcelorMittal Poland, Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych, Wysoka waloryzacja emerytur w 2022 roku, Wzrost wynagrodzeń w Consensus Company w 2022 ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 1 (155) 26 I 2022

  6443
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Bonus za szczepienia dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, Od 1 stycznia obowiązuje nowy Regulamin ZFŚS, Porozumienie łagodzące społeczne skutki restrukturyzacji w AMP, Bonus za szczepienia dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych cd. ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 10 (154) 15 XII 2021

  6038
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: W drodze do porozumienia?, Jacek Zub laureatem Diamentu OPZZ w kategorii „Najlepszy związkowiec”, Nowe narzędzie do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Nowy Regulamin Wynagradzania pracowników AMBCOE, Nagrody motywacyjne w Consensus Company, Doliczanie składek związkowych, ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 9 (153) 5 XI 2021

  5785
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Zakładowe organizacje związkowe w sprawie podwyżki płac w 2022 roku, Związkowy projekt regulaminu czeka na opinię pracodawcy, dodatkowe świadczenie na święta, ŚDTKŚS: Pomoc finansowa przyznana, Forum Bezpieczeństwa: Z zewnętrz łatwiej dostrzec nieprawidłowości, Przedłużanie zezwoleń ...
 • FAKTY ZWIĄZKOWE NR 8 (152) 6 X 2021

  5393
  0
  W najnowszych Faktach Związkowych: Urszula Werygo-Cok 1957-2021, III Konferencja Sprawozdawcza X kadencji MZZP AM DG, Dialog społeczny od kilku lat kuleje, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Wystąpienia zaproszonych gości, Uchwała III Konferencji Sprawozdawczej X Kadencji MZZP AM DG, Wysokość składki ...