Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych

0
667

Spółka Consensus przypomina, że zgodnie z zawartym ze stroną społeczną aneksem do Porozumienia Okołoukładowego z dniem 1 marca 2022 roku podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych jest złożenie do 24 lutego 2022 roku oświadczenia wyrażającego zgodę pracownika na potrącanie z listy płac kwoty 0.65 zł za każdy zjedzony posiłek.

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we wskazanym terminie, od 1 marca 2022 roku karta na posiłek regeneracyjny zostanie zablokowana.

Oświadczenia należy składać we wskazanych przez ArcelorMittal Poland jednostkach na terenie Zakładu.