Zmiana terminu wdrożenia nowego systemu płatności za posiłki regeneracyjne

0
735

Na wniosek związków zawodowych, po ponownym przeanalizowaniu zgłaszanych przez organizacje związkowe oraz zakłady produkcyjne problemów z wdrożeniem systemu płatności za posiłki regeneracyjne, przesunięty zostaje termin wdrożenia finansowania przez pracowników 50 proc. wzrostu ceny posiłków regeneracyjnych z 1 stycznia 2022 na 1 lutego 2022 roku – poinformował pracodawca.

Okres przesunięcia poświęcony zostanie na ustalenie systemu potrącania kwoty dopłaty z wynagrodzeń pracowników, co znacznie usprawni cały proces.

W związku z powyższą decyzją, ArcelorMittal Poland będzie finansowało w 100 proc. cenę za posiłki regeneracyjne wykorzystane w styczniu 2022 roku, a system uzgodniony w §7 ust. 2 pkt 3 porozumienia okołoukładowego wejdzie w życie z jednomiesięcznym przesunięciem.