Tag: nowy system płatności od 1 lutego 2022

  • Zmiana terminu wdrożenia nowego systemu płatności za posiłki regeneracyjne

    520
    0
    Na wniosek związków zawodowych, po ponownym przeanalizowaniu zgłaszanych przez organizacje związkowe oraz zakłady produkcyjne problemów z wdrożeniem systemu płatności za posiłki regeneracyjne, przesunięty zostaje termin wdrożenia finansowania przez pracowników 50 proc. wzrostu ceny posiłków regeneracyjnych z 1 stycznia 2022 na 1 ...