Zezwolenia na wjazd do huty zostają utrzymane

0
330

Pracodawca podjął decyzję o utrzymaniu dotychczasowej liczby zezwoleń na wjazd samochodami na teren dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z dyrektorami oddziałów produktowych, biorąc pod uwagę stanowisko organizacji związkowych.
Kilka dni temu pracodawca poinformował o drastycznym – bo około 20-procentowym w stosunku do stanu załogi – ograniczeniu liczby przepustek wjazdowych na teren dąbrowskiej huty bez uzgodnienia tej decyzji ze związkami zawodowymi. W ocenie strony związkowej, jak i opinii większości pracowników produkcyjnych i dozoru jest to pogwałceniem zasad dialogu społecznego.
Przypomnijmy, że kilka dni temu na nierzetelność dialogu społecznego prowadzonego w ArcelorMittal Poland zwracali uwagę przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych w piśmie skierowanym do dyrektora generalnego, na które do chwili obecnej nie otrzymali odpowiedzi.

Związkowcy podkreślają, że przepustki wjazdowe nie powinny być traktowane jako „benefit”, z którego korzystają pracownicy. Bowiem korzyści z tego płynące są po obydwu stronach. Możliwość wjazdu swoim samochodem na teren huty jest szczególnie istotna w czasie remontu wielkiego pieca czy w sytuacjach awaryjnych, w których praca kończy się o różnych godzinach i może być problem z dostępem do komunikacji miejskiej czy przewozów pracowniczych. Pracownicy posiadający przepustkę są bardziej dyspozycyjni i chętniej wyrażąją zgodę na dodatkowe godziny pracy.
Poza tym system ten sprawdził się już w czasie trzyletniego okresu pandemii, kiedy to pracownicy dostosowali się do zaleceń pracodawcy, aby w celu ograniczenia liczby zakażeń nie korzystać z komunikacji miejskiej. Wykazali w tym pełną odpowiedzialność, mając na uwadze bezpieczeństwo własne oraz troskę o zakład pracy i ciągłość produkcji.