FAKTY ZWIĄZKOWE NR 4 (179) 30 IV 2024

0
13577

W najnowszych Faktach Związkowych: Podtrzymujemy dobre kontatky z pracownikami, Dzień Metalowca i Hutnika 2024, Walne zebranie sprawozdawcze: Podsumowano działalność MKZP za rok 2023, „Mały Hutnik” i EBITDA, Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne, Pytanie do prawnika, ŚDTKŚS: Każda pomoc się liczy, Rodzinne pobyty w ośrodkach Holiday Park & Resort, W grze zespołu widać progres, Wycieczka dla prymusów, Zapraszmy na zabiegi.

Pobierz fakty