Nowy przewodniczący Komisji Pojednawczej

0
312

12 października przedstawiciele organizacji związkowych wybrali przewodniczącego Komisji Pojednawczej na nową kadencję 2023-2027. Przewodniczącym został Marcin Bańcerek z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.
Komisja działa w oparciu o przepisy wynikające z Kodeksu pracy i ustalony przez siebie regulamin postepowania pojednawczego. Jej celem jest polubowne załatwianie sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy w Oddziale w Dąbrowie Górniczej.
Na spotkaniu 12 października Komisja dokonała wyboru przewodniczącego, którym został Marcin Bańcerek (MZZP AM DG). Na wniosek Komisji, ustępujący ze stanowiska przewodniczącego Ryszard Wormuth dołączył do dotychczasowego składu wiceprzewodniczących Komisji, którymi są: Dariusz Szypczyński, Robert Dębiec, Gabriela Lekszton, Mariusz Janus (MZZP AM DG), Rafał Strzepka.
W skład Komisji wchodzą także: Barbara Drazek, Piotr Foltyn (MZZP AM DG), Marek Karoń, Grzegorz Olczyk, Piotr Owcarz (MZZP AM DG), Mateusz Piątek (MZZP AM DG), Jakub Słomczyński, Iwona Smalarz, Zdzisław Sobieraj, Henryk Śliwa, Janusz Wojtasik, Janusz Woźniak.
Obecny na spotkaniu Cezary Koziński, reprezentujący pracodawcę, podziękował Ryszardowi Wormuthowi za wieloletnią pracę na rzecz polubownego załatwiania sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Dzięki temu szereg problemów wynikających ze stosunku pracy udało się rozwiązać wewnętrznie.