Pracodawca zawiesza spotkania stron dialogu społecznego

0
789

Do końca kwietnia zawieszone zostają negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Spółce oraz wszelkie spotkania stron dialogu społecznego – poinformował 18 marca Stanisław Ból, szef dialogu społecznego.

Strona pracodawcy uznaje, że do czasu obniżenia poziomu zagrożenia epidemicznego w kraju prowadzenie jakichkolwiek negocjacji i bezpośrednich spotkań byłoby działaniem, które narażałoby zdrowie i życie zarówno osób je prowadzących, jak też ich rodzin. W przypadku poprawy sytuacji zdrowotnej negocjacje płacowe oraz „fizyczne” spotkania zostaną wznowione.

Wyrażamy przekonanie, że powyższa decyzja zostanie przyjęta ze zrozumieniem, stanowiąc dowód na przyłączenie się Państwa do powszechnych ogólnokrajowych działań, których celem jest walka z koronawirusem. Jej przejawem będzie też odłożenie w czasie wszelkich działań strony związkowej, które będą powodowały angażowanie pracowników i przedstawicieli pracodawcy w sprawy niezwiązane z procesami przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

W tym okresie odbywać się będą codzienne telekonferencje za pomocą aplikacji Skype, których głównym tematem będą sprawy dotyczące zabezpieczenia zdrowia pracowników oraz funkcjonowania naszej firmy w tym trudnym okresie. Wszelkie sprawy i interwencje związkowe w sprawach indywidualnych będą niezwłocznie rozpatrywane zdalnie przy użyciu aplikacji Skype, Microsoft Teams lub telefonicznie.