Akcja protestacyjna w cieniu koronawirusa

0
731

Marcowe obrady Zarządu naszej organizacji związkowej dotyczyły trwającej od 13 marca akcji protestacyjnej MZZP AM DG oraz spraw organizacyjnych związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Zarząd podjął decyzję o podtrzymaniu do odwołania akcji protestacyjnej mającej na celu uzyskanie podwyżek płacowych oraz korzystniejszych dla pracowników zapisów regulaminu ZFŚS. Zarząd nie wyraża zgody na podpisanie porozumienia cząstkowego, które proponuje strona pracodawcy (szczegóły na ulotce).

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i coraz większym ryzykiem zachorowań wśród pracowników, Zarząd podjął uchwałę o odwołaniu wszystkich zebrań  sprawozdawczych w organizacjach zakładowych spółek i organizacjach wydziałowych ArcelorMittal Poland, które były zaplanowane w marcu i kwietniu. Zdecydowano także o zawieszeniu  kwietniowych obrad Zarządu MZZP AM DG i przekazaniu na ten czas kompetencji Prezydium Związku, z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby zostanie zwołane posiedzenie Zarządu.