Dodatkowe świadczenie dla pracowników ABC i Sanpro Synergy

0
883

Pracownicy spółki ABC i Sanpro Synergy otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS  uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:

 – przy dochodzie do 2.000 zł świadczenie wynosi  1.100 złotych;

– przy dochodzie powyżej 2.000 zł świadczenie wynosi  1.000 złotych.

Pracownicy spółki ABC, którzy w 2020 roku złożyli oświadczenie o dochodzie za 2019 rok otrzymają świadczenie dodatkowe na podstawie tego dokumentu 10 grudnia br. Osoby, które nie złożyły takiego dokumentu muszą go dostarczyć do biura ABC do 7 grudnia. Oświadczenia o dochodzie złożone po tym terminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Świadczeń Socjalnych. Oświadczenie o dochodzie można dostarczyć do ABC: pocztą elektroniczną – skan wniosku należy wysłać na adres mailowy: abc@leasingteam.pl, pocztą  wewnętrzną lub osobiście w biurze ABC (wtorki i czwartki od 9.00 do 15.30).

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia.

Dodatkowe świadczenie w takiej samej wysokości otrzymają także pracownicy Sanpro Synergy.

Stosowny wniosek należy złożyć do 8 grudnia br. Zalecane jest składanie wniosków: z wykorzystaniem poczty elektronicznej – skan wniosku należy wysłać na adres mailowy: m.glowacka@impel.pl,  pocztą  wewnętrzną lub za pomocą poczty polskiej – adres do wysyłki: Sanpro Synergy Sp. z o.o., Aleja J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

Wnioski można także składać osobiście w biurze Sanpro Synergy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, Budynek Unitech 1 (obok zajezdni tramwajowej).

Świadczenie będzie uruchomione 25 listopada w przypadku wniosków złożonych do 15 listopada lub po 25 grudnia w przypadku wniosków złożonych po 15 listopada br.

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2020 roku.