Pracodawca odpowiada na apel organizacji związkowych: Decyzja o wypowiedzeniu ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego pozostaje w mocy

0
1510

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland 19 października br. zwróciły się do Prezesa i Zarządu firmy z wnioskiem o wycofanie decyzji dotyczącej wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Porozumienia Okołoukładowego z 5 stycznia 2010 roku.

W odpowiedzi skierowanej 3 listopada br. do przewodniczących organizacji związkowych pracodawca wyjaśnia: 

W nawiązaniu do wystąpienia Strony Związkowej z 19.10.2020 roku oraz zwartego w nim wniosku w sprawie wycofania się przez Pracodawcę z decyzji o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz Porozumienia Okołoukładowego z dnia 05.01.2010 roku pragnę podkreślić, iż głównymi przyczynami tych decyzji jest chęć dokonania gruntownej przebudowy treści ZUZP celem jego unowocześnienia w odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy, o czym Organizacje Związkowe zostały poinformowane jeszcze w roku 2018 w trakcie prac nad Protokołem Dodatkowym nr 6. Rozmowy w tym zakresie były kontynuowane w 2019 i 2020 roku, niestety bez efektów. W zaistniałej sytuacji Strona Pracodawcy za konieczne uznała podjęcie działań, których głównym celem jest przyśpieszenie niezbędnych zmian w układzie zakładowym.

Zdaniem Pracodawcy toczące się obecnie rokowania układowe przebiegają w tempie, które daje nam realne powody sądzić, iż w ciągu najbliższych kilku miesięcy – tj. znacząco przed upływem okresu wypowiedzenia ZUZP, możliwe będzie osiągnięcie przez Strony porozumienia w zakresie treści tego dokumentu. Strony przeanalizowały już bowiem całą tzw. ogólną treść układu, skupiając swoją obecną uwagę na jego załącznikach. Przebieg rokowań w sposób oczywisty wskazuje też, iż na ich przebieg nie ma wpływu formuła ich prowadzenia – bezpośrednia, hybrydowa czy też całkowicie zdalna, jak to jest w chwili obecnej.

W przypadku zgody Organizacji Związkowych, za możliwe uznajemy zwiększenie częstotliwości spotkań Stron w stosunku do obecnego harmonogramu, aby zwiększyć czas poświęcony na wspólną pracę nad treścią nowego układu zbiorowego.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, decyzja o wypowiedzeniu ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego pozostaje w mocy”.

Pismo podpisał Stanisław Ból, szef dialogu społecznego