Dodatkowe świadczenie na święta

0
1149

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie pieniężne na święta Bożego Narodzenia.

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:

dochód do 1.300 zł – świadczenie 600 zł;

– dochód od 1.300,01 – 2.100 zł – świadczenie 450 zł;

– dochód od 2.100,01 – 3.000 zł – świadczenie 250 zł;

– dochód od 3.000,01 – 5.000 zł – świadczenie 100 zł;

– powyżej 5.000 zł – świadczenie nie przysługuje.

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy uprawnieni do korzystania z ZFŚS i pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku.

Wniosek wraz z informacją o dochodach w rodzinie (dotyczy tych pracowników, którzy w 2020 roku jeszcze takiej informacji nie złożyli lub dane w informacji uległy zmianie) należy składać w terminie od 23 listopada do 14 grudnia 2020 roku.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie pracowników, chcąc minimalizować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, GKŚS zaleca składanie wniosków w formie poczty elektronicznej – odpowiednio do Hut-Pus (Kraków) na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl i Sanpro Synergy (pozostałe lokalizacje) na adres mailowy: socjalny.partner@impel.pl

Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.