Zmiana ceny ubezpieczenia zdrowotnego

0
327

Opieka medyczna

Zmiana ceny ubezpieczenia zdrowotnego

 

Od 1 lutego 2024 roku wzrasta cena ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna funkcjonującego w Spółce.

Nowa wysokość składki za Pakiet KOMFORT wynosić będzie 43 zł, z czego 95 proc. tj.40,85 zł zapłaci pracodawca, a 2,15 zł  (wzrost o 0,25 zł) zapłaci pracownik.

Decyzją PZU Życie S.A. wzrastają także ceny innych Pakietów, które pracownik może wybrać dopłacając różnicę pomiędzy danym Pakietem a Pakietem KOMFORT.

 

WAŻNE!

Zmiana składki z dniem 1 lutego 2024 roku nastąpi automatycznie, jeżeli pracownik do 25 stycznia 2024 roku nie zgłosi rezygnacji z Programu OPIEKA MEDYCZNA.

W przypadku rezygnacji z Opieki Medycznej po tym terminie, powyższe zostanie zrealizowane w miesiącu następnym po dokonaniu rezygnacji.

 

Ewentualna rezygnacja z Opieki Medycznej jest możliwa po wypełnieniu stosownego formularza (druk rezygnacji AMP).

 

Złożenie deklaracji ubezpieczeniowej w przypadku chęci przystąpienia do Opieki Medycznej lub też zmiana jej zakresu ( zwiększenie lub zmniejszenie Pakietu) możliwe jest  w poniższych miejscach:

 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza:

CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie ArcelorMittal Poland S.A.) w Dąbrowie Górniczej al. Piłsudskiego 92 (budynek Unitechu)

tel. 32 794 59 96, godz. 7-15.

 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków:

POLISHUT Sp. z o.o. Biuro obsługi PZU Życie:

  1. Mrozowa 1 pok. 28

31-752 Kraków

tel. 788 655 124

tel. 788 523 796

 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice:

  1. Powstańców Śląskich 1

Oznakowana „skrzynka PZU” umieszczona w nowym biurowcu,  pok. nr 4,

 

Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE S.A.

Grażyna Waloszek (tel. 666 880 908).

 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Świętochłowice oraz Huta Królewska w Chorzowie:

Pracownicy mogą składać rezygnacje do „skrzynek PZU” umieszczonych:

Huta Królewska, Biuro Dyspozytora, budynek dyrekcji, pokój nr 1

Oddział Świętochłowice, kadry, pok. nr 1

 

Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE S.A.

Katarzyna Teleśnicka-Kapica (tel. 666 880 904).

 

ArcelorMittal Poland SA Oddział w Sosnowcu

Oddział Sosnowiec ul. Niwecka 1.

Oznakowana „skrzynka PZU” umieszczona w Budynku Ochrony i Kadr, 1 piętro – przed wejściem do kadr.

 

Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE SA

Agnieszka Malinowska-Baszczyńska (tel. 601 848 919).

 

Szczegółowy zakres Pakietu Komfort oraz informacje na temat przyczyn wzrostu cen Opieki Medycznej oraz nowe ceny wszystkich dostępnych Pakietów zawiera załącznik opracowany przez PZU Życie.

Oferta Opieka Medyczna 2024

KOMFORT