Propozycja pracodawcy w sprawie podwyżki płac w 2022 roku

0
991

24 listopada podczas spotkania Zespołu Centralnego pracodawca przedstawił swoją propozycję dotyczącą wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w  ArcelorMittal Poland w 2022 roku. Jest to odpowiedź na wspólnie uzgodnione stanowisko organizacji związkowych, będących sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland w sprawie podwyżki płac, przekazane pracodawcy 28 października.

Pracodawca proponuje podwyższenie  płacy zasadniczej pracownika średnio o 120 zł, przy czym o podziale tej kwoty w całości ma decydować pracodawca oraz nagrodę za wkład pracy w 2021 roku w wysokości 1000 zł na pracownika.

Przypomnijmy, że organizacje związkowe w swoim stanowisku wystąpiły m.in. o podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników średnio o kwotę stanowiącą 12 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia w ArcelorMittal Poland z III kwartału 2021 roku metodą uzgodnioną przez strony; wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2021 roku w wysokości 2000 złotych dla każdego pracownika z możliwością zwiększenia; wypłacenie pracownikom nagrody za wynik EBITDA w wysokości 500 złotych dla każdego uprawnionego pracownika, z możliwością jej zwiększenia.

Jaki będzie końcowy efekt rozmów płacowych okaże się wkrótce, bowiem przedstawiciele HR deklarują chęć podpisania porozumienia płacowego 17 grudnia br. Zaplanowany harmonogram rozmów przewiduje po trzy spotkania tygodniowo do połowy grudnia.