Komisja świadczeń socjalnych apeluje

0
1304

Na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa żadne miejsce na świecie ani w Polsce nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie. W związku z tym Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland, działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie, do odwołania nie zaleca wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystyczno- rekreacyjnych itp. dofinasowanych z ZFŚS).

Ponadto ŚDTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnionych do świadczeń z ZFŚS ArcelorMittal Poland (pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin) o unikanie jakichkolwiek wyjazdów, które nie są konieczne.

W związku ze zwiększeniem zachorowalności w województwie śląskim na COVID-19, ŚDTKŚS apeluje także do firm obsługujących ZFŚS oraz osób uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego, aby do czasu obniżenia poziomu ekspansji wirusa SARS-CoV-2 każdorazowo przed skorzystaniem czy zapisaniem się na świadczenia z ZFŚS uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia rządu dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 powodującego ww. chorobę COVID-19.

ŚDTKŚS uważa również, że wprowadzone przez rząd etapowe łagodzenie restrykcji w kraju, nie oznacza wcale zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zmniejszenia zagrożenia zarażeniem.

W trosce o siebie samych, nasze rodziny naszych współpracowników , wszyscy musimy bezwzględnie przestrzegać wdrożonych rozwiązań, zachować czujność oraz odpowiedzialne zachowywać się również poza pracą, aby nie narażać siebie, swoich rodzin i swoich współpracowników.