Fundacja DROGA służy pomocą psychologiczną

0
1471

Przez cały czas do dyspozycji wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy psychologicznej pozostaje Fundacja DROGA, działająca w ramach pracowniczego programu wsparcia EAP-zapytajodroge.pl.  

Aby uzyskać pomoc należy zadzwonić na numer 519 016 004 i zgłosić potrzebę rozmowy. Konsultacje, przeprowadzane obecnie telefonicznie lub w formie tele/wideokonferencji, są całkowicie anonimowe. Wystarczy tylko podać hasło: „zapytaj o drogę” lub „ArcelorMittal”. Potrzebę rozmowy można zgłosić również mailowo na adres: fundacjadroga@gmail.com.

Ponadto poprzez stronę internetową Forum Odpowiedzialności Biznesu, z którym współpracuje nasza firma, można porozmawiać z psychologiem i terapeutką uzależnień Ewą Woydyłło-Osiatyńską.

W cotygodniowych spotkaniach online i drogą mailową, będzie ona odpowiadać na pytania i wspierać w tym trudnym czasie, czerpiąc ze swego bogatego doświadczenia. 

Przygotowane wcześniej pytania można wysłać na adres: e.osiatynska@me.com).