Dodatkowe świadczenie na święta wielkanocne

0
201

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie finansowe na święta wielkanocne.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:

dochód do 3.500 zł – świadczenie 550 zł;

– dochód od 3.500,01 – 6.500  zł –  świadczenie 450 zł;

– powyżej 6.500 zł – świadczenie nie przysługuje.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać w terminie od 4 marca do 30 kwietnia 2024 roku.

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy uprawnieni do korzystania z ZFŚS i pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku.