Dodatkowe świadczenie na święta

0
646

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie pieniężne na święta Bożego Narodzenia.

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:

dochód do 2.100 zł – świadczenie 600 zł;

– dochód od 2.100,01 – 5.000  zł – świadczenie 400 zł;

– powyżej 5.000 zł – świadczenie nie przysługuje.

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy uprawnieni do korzystania z ZFŚS i pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku.

Wniosek wraz z informacją o dochodach w rodzinie (dotyczy tych pracowników, którzy w 2021 roku jeszcze takiej informacji nie złożyli lub dane w informacji uległy zmianie) należy składać w terminie od 2 listopada do 17 grudnia 2021 roku.