Trwa akcja protestacyjna

0
1028

Od 13 marca Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza prowadzi akcję protestacyjną, której celem jest uzyskanie podwyżki płac i korzystnych świadczeń socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland w 2020 roku.

Związkowcy domagają się:

– wzrostu płac zasadniczych o 400 zł dla pracownika;

– ustalenia płacy minimalnej na poziomie 3000 zł;

– wypłacenia nagrody za wkład pracy w wysokości 2000 zł;

– włączenia do płacy zasadniczej 80 zł dodatku układowego;

– uzgodnienia dotyczącego rozliczania czasu pracy 4 BOP;

– zwiększenia odpisu na ZFŚS więcej niż 10 proc. odpisu podstawowego;

– podniesienia limitu świadczeń socjalnych;

– wyłączenia z limitu ZFŚS nagrody świątecznej (wypłacanie jej z funduszu płac).

Żądają natychmiastowego przystąpienia do rozmów!

W przeciwnym razie zostaną podjęte działania zgodne z ustawą o związkach zawodowych,