Posiłki regeneracyjne w nowej cenie

0
709

Jak informuje dział HR, od 1 lipca 2023 roku cena za posiłek wynosi 19,46 zł netto tj. 21,02 zł brutto.
Zgodnie z ustaleniami Porozumienia Płacowego na rok 2023 wzrost ceny posiłku nie powoduje wzrostu pracowniczej części dopłaty do posiłku regeneracyjnego. Dopłata ta wynosi w dalszym ciągu 1,48 zł za każdy posiłek i jest to wysokość dopłaty obowiązująca w roku 2022.
Zaistniała zmiana nie powoduje zatem konieczności składania nowych zgód na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
Przypominamy, że w dalszym ciągu „liczba odbić z terminala” pomnożona przez kwotę 1,48 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupionych posiłków regeneracyjnych.
Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian, czyli pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.