Związki zawodowe wystąpiły o dodatkowe świadczenie pieniężne dla pracowników

0
641

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie pracownikom świadczenia pieniężnego w wysokości 1000 złotych za wzmożony wysiłek w funkcjonowanie Spółki w okresie pandemii. Wspólne stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte 8 października.

    Praca w okresie pandemii w utrudnionych warunkach związanych z podwyższonym reżimem sanitarnym oraz stałego zagrożenia epidemiologicznego wymaga od pracowników Spółki dodatkowego wysiłku, zaangażowania oraz odpowiedzialności za współpracowników i ciągłość produkcji – czytamy w uzasadnieniu. Ponadto okres pandemii spowodował dla części pracowników znaczącą utratę dotychczasowych wynagrodzeń i drastyczne pogorszenie ich sytuacji materialnej, a dla pozostałych pracowników spadek wartości nominalnej i realnej ich wynagrodzeń za pracę wskutek braku podwyżek płac w 2020 roku i niewypłacenia po raz pierwszy od wielu lat nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w danym roku.

    Organizacje związkowe deklarują  stałą gotowość do rozmów celem ustalenia szczegółowych zasad wypłaty przedmiotowego świadczenia pieniężnego. Wnioskują, aby było ono wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za październik 2020 roku.