Zmiany w Zarządzie ArcelorMittal Poland

0
737

17 września Rada Nadzorcza ArcelorMittal Poland podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu na nową kadencję. W skład Zarządu kolejnej kadencji wejdą następujące osoby:

  • Marc De Pauw – prezes Zarządu
  • Czesław Sikorski – wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Plaskura – członek Zarządu
  • Adam Preiss –  członek Zarządu
  • Tomasz Ślęzak– członek Zarządu

Uchwała o powołaniu wejdzie w życie, a tym samym zmiana w składzie Zarządu nastąpi z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w najbliższych tygodniach. Data WZA będzie też datą upływu kadencji obecnego Zarządu. 

O dokładnej dacie wejścia w życie zmian poinformujemy osobnym komunikatem.