Zmiany w transporcie osób na terenie ArcelorMittal Poland

0
629

Jak poinformowało Biuro BHP od 1 lipca na terenie ArcelorMittal Poland zmianie uległy ograniczenia dotyczące transportu osób. Zmiany te dotyczą samochodów osobowych i transportu osobowego.

Zgodnie z przekazaną informacją od 1 lipca w samochodach osobowych dopuszczalne jest przewożenie nie więcej osób niż 75 proc. miejsc siedzących – czyli maksymalnie 4 osoby. Natomiast w samochodach osobowych o podwyższonej liczbie miejsc dopuszczalne jest przewożenie nie więcej osób niż 75 proc. miejsc siedzących – czyli maksymalnie: 5 osób dla samochodów 7-osobowych, 6 osób dla samochodów 8-osobowych i 7 osób dla samochodów 9-osobowych.

W środkach transportu osobowego może podróżować w tym samym czasie nie więcej osób niż 75 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących. W tych środkach transportu musi być określona maksymalna liczba pasażerów, która powinna być umieszczona w sposób trwały i widoczny przy drzwiach pojazdu.

Każda osoba, mająca zamiar skorzystać z transportu osobowego, powinna zrezygnować z wejścia do pojazdu, gdy w środku przebywa już większa liczba pasażerów niż liczba określona na drzwiach pojazdu.

W przypadku przejazdu więcej niż jednej osoby (kierowcy), wszystkie osoby korzystające ze środka transportu osobowego muszą pozostać w masce. Wyjątek stanowią środki transportu, w których przedział kierowcy oddzielony jest od części pasażerskiej (np. specjalną przegrodą lub taśmami ostrzegawczymi), np. kierowcy autobusów komunikacji wewnętrznej. W takim przypadku tylko pasażerowie pozostają przez całą podróż w maseczkach.

W przypadku korzystania z samochodu osobowego wszystkie osoby muszą pozostać w masce. Wyjątek stanowią samochody osobowe, w których przedział kierowcy oddzielony jest od części pasażerskiej specjalną przegrodą odgradzającą kierowcę od pasażera znajdującego się w tyle pojazdu. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania maseczek, o ile w danym rzędzie siedzeń znajduje się tylko 1 osoba.