Zmiany w składzie Zarządu ArcelorMittal Poland

0
1245

Rada Nadzorcza, 8 października, zatwierdziła zmiany w składzie Zarządu ArcelorMittal Poland.

Na stanowisko prezesa Zarządu spółki powołany został Sanjay Samaddar. Dodatkowo objął on stanowisko dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland. Marc De Pauw będzie kontynuował pracę na rzecz ArcelorMittal Poland, pełniąc funkcję członka Zarządu.

Nowy skład Zarządu ArcelorMittal Poland:

  • Sanjay Samaddar, prezes Zarządu i dyrektor generalny
  • Czesław Sikorski, wiceprezes Zarządu
  • Marc De Pauw, członek Zarządu
  • Tomasz Plaskura, członek Zarządu
  • Adam Preiss, członek Zarządu
  • Tomasz Ślęzak, członek Zarządu