Zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020

0
1499

Pracodawca wprowadził zmiany w obowiązującym w 2020 roku w ArcelorMittal Poland Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (aneks nr 1 z 27 lipca 2020 roku), uwzględniając wniosek części organizacji związkowych dotyczący wyłączenia z Tabeli nr 1 do Regulaminu ZFŚS dofinansowania do przedszkoli i żłobków. Zmiany mają moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Najważniejszą zmianą jest wyłączenie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku i/lub przedszkolu z kwotowego limitu świadczeń przypadających na osobę uprawnioną do świadczeń oraz członków jej rodziny w postaci łącznej maksymalnej w 2020 roku wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS. Do limitu świadczeń wliczany jest natomiast wypoczynek urlopowy i wypoczynek po pracy. Druga istotna zmiana dotyczy świadczeń turystyczno-rekreacyjnych – wprowadzony został zapis mówiący o tym, że „do naliczania dofinansowania w 2020 roku ustala się maksymalną kwotę w wysokości: 162,00 zł/dzień – w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych, 500,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) – w przypadku zajęć rekreacyjnych”.

Zmiany wprowadzone przez pracodawcę dotyczą także składu Komisji Świadczeń Socjalnych. Jej członkami mogą być tylko pracownicy ArcelorMittal Poland lub spółki z grupy AMP. Wraz z wydaniem aneksu obowiązuje nowy druk dochodowy – Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP w 2020 roku.

Przypominamy, że wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.