Zespół Centralny

0
836
huta

Pracodawca proponuje zawieszenie negocjacji płacowych  

Głównym tematem obrad Zespołu Centralnego, 11 lutego, były działania, jakie zostaną podjęte w związku z ponownym uruchomieniem części surowcowej w Krakowie oraz kwestie związane z porozumieniem płacowym na rok 2020.  

W związku z decyzją o ponownym uruchomieniu wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, które zaplanowano na 16 marca, podjęto szereg działań związanych z powrotem na „podstawowe” miejsca pracy tych pracowników krakowskiego PSK, którzy zostali czasowo przesunięci do pracy w innych zakładach spółki. Jeszcze w lutym do pracy w Krakowie wróci 125-osobowa grupa pracowników utrzymania ruchu, a 9 marca (na tydzień przed uruchomieniem pieca) – 154 pracowników produkcji, poinformował Stanisław Ból, szef dialogu społecznego. Drugą istotną kwestią jest uzupełnienie wakatów, które powstaną po powrocie pracowników z Krakowa, którzy przez ostatnie miesiące pracowali w Dąbrowie. Na dzień dzisiejszy brakuje 190 pracowników. Pilne rekrutacje dotyczą 38 pracowników do pracy w dąbrowskiej stalowni. Prowadzona jest intensywna rekrutacja z rynku zewnętrznego. Jednak przy warunkach finansowych oferowanych przez AMP i cięciach  zakładowego funduszu socjalnego trudno się spodziewać zbyt dużego zainteresowania pracą w naszej firmie. Tym bardziej, że – jak wynika z docierających informacji medialnych – płace w ArcelorMital Poland nie są atrakcyjne w porównaniu z otaczającymi nas firmami.

Z Interim do ArcelorMittal Poland

Rusza transfer pracowników z grupy Interim. Od marca do czerwca do ArcelorMittal Poland zostanie przyjętych 200 pracowników Interim (50 osób w każdym miesiącu) na stanowiska kluczowe (tzw. CORE). Obecnie w grupie Interim zatrudnionych jest 618 pracowników, w tym 524 na stanowiskach CORE. Transferowi będą podlegać tylko pracownicy ze stanowisk CORE, którzy uzyskają dobrą ocenę w swoim zakładzie. Zgodnie z zapewnieniami pracodawcy, po zakończeniu pierwszego transferu będą rozważane dalsze przeniesienia. W przyszłości  na stanowiska kluczowe (CORE) pracownicy mają być przyjmowani bezpośrednio do naszej firmy. Związki zawodowe wystąpiły o natychmiastowe przejęcie wszystkich pracowników zatrudnionych w firmach Interim.

Zawieszenie negocjacji płacowych?

Druga część posiedzenia dotyczyła spraw  płacowych. Głównymi punktami obrad było Porozumienie płacowe na rok 2020 i projekt Protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP.

W odpowiedzi na zmodyfikowane stanowisko wszystkich związków zawodowych (z 24 stycznia) dotyczące wzrostu płac w 2020 roku strona pracodawcy zwróciła się do organizacji związkowych z prośbą o zawieszenie negocjacji płacowych do 15 kwietnia, tłumacząc to, że obecnie priorytetem dla pracodawcy jest uruchomienie części surowcowej w Krakowie i skupienie się na wszystkich procesach z tym związanych. Ponadto, trudna sytuacja na europejskim rynku, która jak na razie niewiele się zmieniła, nie upoważnia pracodawcy do zmiany swojego stanowiska w zakresie wzrostu płac. Być może za dwa miesiące sytuacja ulegnie poprawie i pracodawca będzie mógł zaproponować coś więcej, tłumaczył szef dialogu społecznego.   

Na razie nie ma jeszcze wspólnego stanowiska organizacji związkowych w tej sprawie. Przedstawiciele związków zawodowych zaprotestowali natychmiast, tłumacząc, że zniecierpliwienie i niezadowolenie pracowników z powodu braku podwyżek ciągle rośnie. Motywacja finansowa jest głównym elementem, który może spowodować, aby pracownicy nie odchodzili z firmy. Dlatego negocjacje powinny się jak najszybciej zakończyć porozumieniem płacowym na rok 2020.  

Protokół dodatkowy nr 7

W przypadku Protokołu dodatkowego nr 7 strona pracodawcy ponownie zaproponowała częściowe porozumienie w następujących kwestiach:

– zwiększenie odpisu dodatkowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

– włączenie części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej;  

– włączenie Karty Hutnika do płacy zasadniczej;

– waloryzacja dodatku dla ratownictwa gazowego;

–  przedłużenie na dwa lata porozumienia w kwestii ponadnormatywnego czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym 4BOP.

W ciągu najbliższych siedmiu planowane jest kolejne spotkanie Zespołu Centralnego, na którym pracodawca ma przedstawić konkretne rozwiązania powyższych kwestii.