Wyższa składka ubezpieczenia zdrowotnego PZU Życie

0
527

Od 1 lutego 2023 roku wzrasta cena ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA funkcjonującego w Spółce. Nowa wysokość składki za Pakiet KOMFORT wynosić będzie 37,40 zł, z czego 95 proc. tj. 35,50 zł zapłaci pracodawca, a 1,90 zł (wzrost o 0,50 zł) zapłaci pracownik.

Decyzją PZU Życie S.A. wzrastają także ceny innych Pakietów, które pracownik może wybrać dopłacając różnicę pomiędzy danym Pakietem, a Pakietem KOMFORT.

Szczegółowe informacje na temat przyczyn wzrostu cen OPIEKI MEDYCZNEJ oraz nowe ceny wszystkich dostępnych Pakietów zawiera załącznik opracowany przez PZU Życie.

Zmiana składki z dniem 1 lutego nastąpi automatycznie, jeżeli pracownik do 31 stycznia 2023 r. nie zgłosił rezygnacji z Programu OPIEKA MEDYCZNA.

 W przypadku rezygnacji z OPIEKI MEDYCZNEJ po tym terminie, powyższe zostanie zrealizowane w miesiącu następnym
po dokonaniu rezygnacji.

 Ewentualną rezygnację z OPIEKI MEDYCZNEJ należy składać:

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza:

CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie ArcelorMittal Poland S.A.) w Dąbrowie Górniczej al. Piłsudskiego 92 (budynek Unitechu)

tel. 32 794 59 96, godz. 7-15.

 

Pobierz ulotkę.