Wycieczka dla prymusów

0
774

MZZP AM DG zaprasza na tradycyjną wycieczkę dla prymusów, która odbędzie się w sierpniu 2020 roku (pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób). Uczestnikami wycieczki mogą być dzieci członków Związku urodzone w latach 2006 i 2007. Wycieczka jest nagrodą dla uczniów, którzy za wyniki w nauce otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem (przy zapisie należy okazać świadectwo lub jego kopię).

Zapisy w terminie do 31 lipca 2010 roku, wraz z wpisowym 50 zł, w sekretariacie Związku DAMM-4 pok. 116 tel. 32 776 9570.