Wsparliśmy kolegów z Jastrzębskiej Spółki Węglowej

0
75

Przedstawiciele naszego Związku wzięli udział w pikiecie zorganizowanej 15 maja w Zabrzu przez związkowców Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy weszli w spór zbiorowy na tle płacowym.

Mimo że spór zbiorowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla załogi na poziomie średniorocznej inflacji za rok ubiegły plus 1 punkt procentowy trwa od stycznia 2023 roku, do chwili obecnej nie ma odpowiedzi Zarządu JSW.   

Mediacje w sprawie toczącego się sporu zbiorowego wsparli koledzy zrzeszeni w OPZZ i FZZiH w Polsce.