Wnioski o pożyczki mieszkaniowe można składać do 30 czerwca

0
829

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, ze względu na obecną sytuację w ArcelorMittal Poland (przebywanie na postojowym dużej części pracowników) i w kraju (zalecenia, regulacje i ograniczenia rządu dotyczące działań minimalizujących rozprzestrzenienie się wirusa SARS-CoV-2), podjęła decyzję o wydłużeniu do 30 czerwca 2020 roku terminu składania wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe.

Termin ten może ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

W kwietniu odwołane zostały także posiedzenia wszystkich komisji świadczeń socjalnych. W sprawach pilnych, w szczególności dotyczących ustalenia dochodu na członka rodziny, GKŚS upoważniła przewodniczącą lub zastępcę przewodniczącej każdej z TKŚS do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych i ustalania średniego dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby ZFŚS w 2020 roku.