Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze MPKZP

0
622

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej  informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za lata 2017-2020 odbędzie się 27 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w sali bankietowej – stołówka „Jedenastka”.

UWAGA:

Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów określonych przez Dyrekcję Wykonawczą dotyczących organizacji spotkań w ArcelorMittal Poland w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Udział w tym spotkaniu jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa i potwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu MPKZP umieszczenia zainteresowanej osoby na liście obecności. Osoby niezgłoszone wcześniej i które nie otrzymają takiego potwierdzenia nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu.

Za Zarząd MPKZP

Jerzy Piekarczyk

Tel. kom. 668 312 484

e-mail: jerzy.piekarczyk@arcelormittal.com