Walne zebranie sprawozdawcze MPKZP

0
656

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00 w sali nr 120 – budynek dyrekcyjny ArcelorMittal Poland.

 UWAGA:

Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów określonych przez Dyrekcję Wykonawczą dotyczących organizacji spotkań w ArcelorMittal Poland w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Udział w tym spotkaniu jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa i potwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu MPKZP umieszczenia zainteresowanej osoby na liście obecności. Osoby niezgłoszone wcześniej i które nie otrzymają takiego potwierdzenia nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu.

Za Zarząd MPKZP

Jerzy Piekarczyk (tel. kom. 668 312 484)

e-mail: jerzy.piekarczyk@arcelormittal.com