Trwają prace nad nowym ZUZP

0
932

Zakończył się pierwszy etap ustaleń w sprawie negocjacji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland. Strony opracowały regulamin prac nad ZUZP, który określa szczegółowe zasady prowadzenia prac nad nowym dokumentem. Powołano Sekretariat i podzespół ds. taryfikatora.

Strony ustaliły, że podstawą pracy nad nowym ZUZP będą zapisy dotychczasowego układu.

Podczas spotkania, które odbyło się 24 sierpnia, wyznaczone i upoważnione zostały osoby, które będą w imieniu pracodawcy i związków zawodowych pracowały nad nowym ZUZP. Powołany został Sekretariat, w skład którego ze strony pracodawcy wchodzą: Cezary Koziński i Jadwiga Radowiecka, a ze strony społecznej – Lech Majchrzak i Józef Kawula. Powołano także podzespół ds. taryfikatora w składzie: ze strony pracodawcy Stanisław Ból, Cezary Koziński, Jarosław Hadasz, Grzegorz Penkaty, Agnieszka Kukla i Bogusława Łapaj. Natomiast organizacje związkowe reprezentują: Lech Majchrzak, Andrzej Uglorz, Wiesław Zając, Tomasz Ołownia, Jacek Szpicki, Mirosław Cerazy, Jacek Ćmak, Janusz Mitura, Paweł Bober, Krzysztof Bąk, Mirosław Kopeć, Krzysztof Mitera i Jacek Malczewski.

Ze strony MZZP AM DG do negocjacji ZUZP upoważnieni zostali: Jacek Zub i Mirosław Cerazy.

Przypominamy, że do czasu ustalenia nowych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub do końca maja 2021 roku obowiązują zapisy dotychczasowego ZUZP.