Trudne rozmowy o trudnych sprawach.

0
790

Przewodniczący Związku Jacek Zub oraz wiceprzewodniczący: Mirosław Cerazy i Adam Wdowiak spotkali się w listopadzie z pracownikami Zakładu Stalownia, Wielkie Piece i Walcownie. Spotkania miały na celu przedstawienie trudnej sytuacji, w jakie znajduje się obecnie nasza firma oraz poznanie opinii pracowników dotyczących zaproponowanych przez pracodawcę zmian w ZUZP.

Przewodniczący Jacek Zub przekazał pracownikom najnowsze informacje o prawdopodobnym wycofaniu się ArcelorMittal z zakupu włoskiej huty Ilva, co zmniejszyłoby znacznie moce produkcyjne koncernu w Europie i mogło wpłynąć na zmianę decyzji o wyłączeniu pieca w Krakowie. Niestety, nadzieja ta została rozwiana 12 listopada, kiedy Zarząd ArcelorMittal Poland poinformował o tymczasowym zatrzymaniu pracy części surowcowej w Krakowie. Proces wygaszania instalacji rozpocznie się jeszcze w listopadzie.

Jacek Zub przedstawił najistotniejsze zmiany zaproponowane przez pracodawcę w Protokole dodatkowym nr 7. Zaznaczył, że negocjacje dotyczące tego projektu powinny rozpocząć się jak najszybciej, w przeciwnym razie pracodawca może wypowiedzieć ZUZP, a tym na pewno nie jest zainteresowana strona związkowa.

Dyskusja wśród pracowników potwierdziła, że nie ma zgody na zmiany dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno- rentowych. Pracownicy obawiają się jakichkolwiek zmian w zapisach ZUZP mających wpływ na ich wynagrodzenia, gdyż jak wynika z doświadczenia, część pracowników może na tym stracić.

W kwestii podwyżki płac, organizacje związkowe proponują 400 zł podwyżki dla każdego pracownika Spółki objętego ZUZP. Stanowisko dotyczące wzrostu płac w 2020 roku przekazane zostało pracodawcy 25 września. Pierwsze rozmowy na ten temat, które odbyły się 7 listopada nie przyniosły żadnych rezultatów.

Kontrowersje budzi także projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020. Zaproponowane przez pracodawcę zmiany dotyczące kwotowego limitu świadczeń znacznie ograniczają dotychczasowe możliwości korzystania z ZFŚS. Najbardziej dotkną one pracowników o najniższych dochodach oraz emerytów i rencistów. Organizacje związkowe nie wyrażają zgody na takie zmiany i proponują, aby Regulamin ZFŚS w ArcelorMittal Poland pozostał taki sam jak w roku ubiegłym. Niestety, jak na razie, stanowisko pracodawcy pozostaje bez zmian.

Podczas dyskusji pracownicyporuszyli jeszcze kilka innych problemów. Pytali, dlaczego posiłki wydawane na stołówce w stalowni są gorszej jakości niż te serwowane w bufecie w Denver? Skarżyli się na brak szacunku młodych w stosunku do starszych pracowników, a także na niskie morale załogi wynikające m.in. z trudnej sytuacji spółki oraz różnic płacowych między młodymi a starszymi pracownikami. Sygnalizowali problem częstego odchodzenia z firmy ludzi młodych, a także doświadczonych pracowników. Zastanawiali się, co jest przyczyną braku motywacji do dalszej pracy w naszej firmie? Może warto byłoby dokonać analizy tego problemu?

Pracownicy Zakładu Walcownie wyrazili chęć spotkania się z przedstawicielami Zarządu Spółki, aby odpowiedzieli na nurtujące załogę pytania.