Tag: ulga podatkowa

  • Odliczanie składek związkowych

    549
    0
    Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych, osoby opłacające składkę na rzecz związków zawodowych będą mogły odliczyć ją od dochodu maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie. Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych w ramach Polskiego Ładu trafił ...